protez & ortez yapım uygulama merkezi

Çözüm Sende ! Kalbini Engelleme Engelleri Kaldır.

ORTEZ NEDİR ?

Vücudumuzda bulunan herhangi bir extremitede gerçekleşen fonksiyon kaybının aktif hale gelebilmesi için yapılan cihazlardır.

Ortezin Amacı:
1-Fonksiyon
2-İmmobilizasyon ( hareketsiz bırakmak )
3-Supportif ( destek sağlamak )
4-Correction ( 3 nokta prensibi )
5-Kaslarda kontraktür açıcı
6-Eklemlerde limitasyon ( tutukluk ) düzeltici

Ortezler vücudun belirli bir kısmında yükü azaltarak iyileşme sürecini destekleyebilir. Kaslarda, eklemlerde veya kemiklerdeki spor yaralanmalarından sonrası için de bu durum geçerlidir. İyileşemeyecek sakatlıklarda ortezler ilgili kısmı destekleyerek yardımcı olurlar

Daha Geniş Bilgi Almak İçin Bizimle İletişime Geçin

                   Alt Ekstremite Ortezleri

AFO (Ankle Foot Ortez); AFO aynı zamanda ayak ayak bileği ortezi olarakda adlandırılır. Hemipilejik veya paraplejik (tek ve çift taraflı felç) hastalarda düşük ayak deformitesi gelişir. Bu ürün ayağı 90 derece dorsfleksiyonda stoplamak ve yürüyüş konforunu artırmak için kullanılır. Hastadan ölçü alınarak özel olarak yapılır

 

Eklemli AFO (Eklemli Ankle Foot Ortez); Eklemli AFO Aynı zamanda eklemli ayak ayakbileği ortezi olarakda adlandırılır. Hemipilejik veya paraplejik (tek ve çift taraflı felç) hastalarda düşük ayak deformitesi gelişir. Bu ürün ayağı 90 derece dorsfleksiyonda stoplamak ve yürüyüş konforunu artırmak için kullanılır. Afo dan farkı ayak bileğinin hareketli olmasıdır. Hastadan ölçü alınarak özel olarak yapılır

 

Reflex AFO (Reflex Ankle Foot Ortez); Düşük ayak deformitesi gelişen hastalarda kullanılan, Ayak bileğini 90 derece de tutan polipropilenden imal edilmiş, ayakkabıyla giyilebilen ortezdir.

 

DAFO (Dinamik Ankle Foot Ortez); Ağır olmayan cp, hemipleji, sipina bifida bv. rahatsızlıklarda Kullanılır. Poliproplen malzemeden yapılan , calcanesun iç ve dış tüberkülünden sabitleyen , inversion , eversion, supinasyon , pronasyon ve ekine gitmesini engelleyici , çekiç parmak ve hallux valgusu önleyici çok fonksiyonel bir ortezdir.

 

GRAFO ( patellar destekli diz extansion ortezi ); Plantar flexörlerın ve diz extansörlerin zayıflığında kullanılır. Yürüyüş sırasında dizleri fleksiyona giden çocuklarda kullanılan dafo çeşididir. ayak bileği plantarfleksiyon serbest, dorsfleksiyonu 90 derecede bloklar. Tibia Kırıklarında da kullanıldığı durumlar vardır.

 

PTB (Patellar Tendon Brace); PTB Ortezi, Tibia kırıklarında yükü tibiadan alıp patellar sekiden taşımak amacı ile kullanılır.Patellar tendon sekiden yük taşımak için polietilenden soket ve lateral barlar malleol hizasında eklem oluşturduktan sonra üzengi ile ortopedik bota monte edilir.

 

KAFO (Knee Ankle Food Ortez); KAFO Diz Ayak Bilek ve Ayak Ortezi dir.Aayak bileği 90 derecede sabitleyen , diz 180 derecede veya gerektiğinde istenilen açı verilebilen, eklemli diz mafsalıda uygulanabilen, dizi extansiona zorlayan, diz üstünde femurun 3 te 2 sini kaplayan veye ischiuma kadar uzanan ortezdir.

 

HKAFO (Hip Knee Ankle Food Ortez); Kalça, dizler, ayak bilekleri ve ayaklar için destek olur ve ayakdurmayı sağlar. Kalça, diz ve ayakbileğinde eklemler vardır, oturup kalmayı ve yürüteç yardımıyla yürümeyi kolaylaştırır.

 

KYC (Kısa Yürüme Cihazı); Medial ve lateralden çelik barlı, ayak bileğinde eklemi olan stoplu veya stopsuz, gastroda c barı bulunan bota üzengi yardımıyla monteli ortezdir. Hemipilejik veya paraplejik (tek ve çift taraflı felç) hastalarda düşük ayak deformitesi gelişir. Bu ürün ayağı 90 derece dorsfleksiyonda stoplamak ve yürüyüş konforunu artırmak için kullanılır.

UYC (Uzun Yürüme Cihazı); Kalça kaslarında kontraktür, paralizi, eklem limitasyonu, dizde kontraktür, monopleji, parapleji, hemipleji, quadripaleji, poliomyelit, cp, gibi durumlarda kullanılır. Bel kemerli, ischium destekli, isveç kilitli, yüzük kilitli vb. özellikleri hastanın durumuna göre değerlendirilerek cihaz kullanıma hazırlanır.

 

Thomas Cihazı; Femur başının aseptik nekrozu ( Perthes hastalığı ) olan hastalarda vücut yükünü femur başından alıp iskiumdan taşıtmak amacı ile küçük yaştaki hastalarda kullanılır.Ortez iskium destekli polietilen bir soket ve lateral diz eklemli barlarla ortopedik bota monte edilir. Bacağa abduksion vererek ayağın yerle teması kesilir.

 

Twister Ortezi; Kalçanın iç ve dış rotasyondaki pozisyonunun tersi rotasyona zorlayıcı çelik ve lastikten yapılan bir ortezdir. Resmimizde görünen cihaz çelik twister ortezidir.

 

Denis Brawn (Ponsetti); Ponsetti cihazı, Kalça çıkığı olan çocuklarda kullanılır. Ortopedik bota monte edilen abuksion açısı, iç ve dış rotasyonu ayarlanabilen alüminyum malzemeden imal edilmiştir.

 

Kalça Abduksiyon Ortezi; Kalça çıkığı olan çocuklarda kullanılır. Polietilen kalça abdüksiyon ateli uzunluğuna raylar ile boy ayarlamalıdır. Bacağa temas eden kısımlar Vinleks kaplı yumuşak malzemeden olup kemer ve manşet bağlantıları Velcro”ludur. Manşetlerin Velcro kilitleri ayarlanabilir olduğundan çocuğun kalça kısımlarının rahat hareket etmesini sağlar.

              Üst Ekstremite Ortezleri

Mallet Finger (Çekiç Parmak) Ateli; Ekstansör tendon kopukluklarında ve “mallet finger” deformitesinde kullanılır. PIP ekleminin serbest hareketini sağlarken distal parmak eklemini tespit eder. Orta falanksa flaster ile sabitlenir.

 

İnhibitör El Splinti (Anti Spastisite Splinti); Spastisiteyi azaltmak için kullanılan ortezdir. Polietilen veya thermoplastik materyalden imal edilir, içi plastozotla kaplanır. El bileği nötral pozisyonda, avuç içi açık, parmaklar abdüksiyonda tutulur.

 

Statik El El Bileği Splinti; Eklem iltihabı sonucu (arterit) el pozisyonları,spazm sonucu(spasticity) şekil alan eli tekrar normale dönüştürme, operasyonu sonrası kullanılır. polietilenden yapılır içi plastozotla kaplanır.

 

Radial Palsy; Radial sinir yaralanmalarında kullanılır. Alüminyumdan veya Polietilenden imal edilir. Parmakların ekstansion hareketini çelik yaylar, el bileğinin ekstansion hareketini ise lastik yapar.

 

Dirsek Kontraktör Ortezi; Dirsek ekleminin kontrollü mobilizasyonu sağlar. Medial ve lateral epikondil kırıklarında, dirsek lukasyonu/ dislokasyonunda dirsek atrolizi sonrası geçiciimmobilizasyonda kullanılır. Polietilen malzemeden imal edilir.lateral derece ayarlı barlarla istenilen açıda kademeli olarak kontraktör zorlanır.

 

Sermiento Ortezi; Humerus kırıklarında kullanılır. Omuz rotasyonunu istenildiğinde kısıtlanabilir, dirsekte flexion ve extansionununa izin verir. Olecranon ve acramion arasında humerusu saran polietilenden yapılan ortezdir.

 

Kol Abduksiyon Ortezi; Omuz cerrahisi, Brachhial Plexus yaralanmaları ve travma sonrası bu bölgenin stabilizasyonu için kullanılır. Yükü omuzdan alıp pelvise aktararak omuzun istirahatini sağlar.Kolun abduksion ve fleksionu istenilen açıda ayarlanabilir.

 

              Gövde Ortezleri

 

Milwaukee Korse; Skolyozun konservatif tedavisinde; erken zamanda (tercihan ergenlik döneminde) etkinliği ıspatlanmış bir korsedir. Üst Thoracal ve hatta Servical Vertebraları da içine alan skolyozda kullanılır. Vitraten (Polietilen)’den hastanın alçı ölçüsüne uygun yapılan Pelvik korse, arkada 2, önde 1 olmak üzere çelik alüminyum karışımı vertikal barlar, bu barların üst ucundaki Occibital ve Mandibülar parçalardan oluşur. Bu sistem hastayı aktif traxiona zorlar.

 

Jewett Korse; Vertabranın kompresyon kırıklarında,vertabral kolonun hiperekstansiyonunu sagittal düzlemde stabilize etmeye yardımcı olur. Alimünyum konstrüksiyon ile lateral fleksiyonu kısıtlar.Detay Bilgiler: Ön parçası ayarlanabilir alüminyum konstrüksiyondan, arka parçası süngerli ped kumaş ile kaplanmış plastik destekten oluşmaktadır.

 

Boston Brace; Polietilenden yapılan Boston korse skolyozun konservatif tedavisine kullanılır. 3-4 nokta düzeltici sistem prensibi ile çalışır.Tek lomber veya toroko lomber eğrilerde 3 nokta çift eğrilerde 4 nokta üzerinden düzeltme yapar

 

TLSO Korse; Lumbal vertabra travmalarında ve post-op dönemde gövdenin fleksiyon, ekstansiyon, lateral eğilimi, tam kontrolünü ve immobilizasyonunu sağlar. Hastadan alınan alçı ölçüye göre polietilen malzemeden yapılır.Hekimin isteğine göre mandibula ve occipital bölgeye ilave destek konarak cervikal torasik lumbo sacral ( CTLSO ) ortez olarak düzenlenebilir.

 

SpineCor Korse; Spine Cor Korse, İdiopatik skolyoz tedavisinde kullanılır. 40-60 derece aşağısı skolyoz vakalarında egzersiz ile birlikte uygulanabilen bir korsedir, polietilen ve soft malzemelerden imal edilir. Günlük 20 saat kullanılmalıdır.

 

Taylor Korse; Taylor Korse, torasik ve lomber vertebrada osteoporotik kemik kollapsı, juvenil Scheuermann hastalığı, kronik sırt ağrılı hiperkifozis ve Torasik ve torakolumbar vertabra travmalarında ve post-op dönemde gövdenin fleksiyon ve ekstansiyon kontrolünü sağlar. Üretiminde metal ve deri kullanılır.

 

Ortez Hizmetlerimiz; ortez, korse, tlso korse, ceket korse, boston corse, spinecor, taylor korse, jewett korse, milwaukee korse, afo, kafo, hkafo, pafo, eklemli afo, grafo, dafo, kısa yürüme cihazı, uzun yürüme cihazı, thomas cihazı, twister ortezi, kalça abduksiyon ortezi, statik el splinti, dinamik el spliti, radial palsy cihazı, dirsek kontraktür ortezi, sarmiento ortezi kol abduksiyon ortezi gibi yüzlerce ürünü, deneyimli ortopedi teknikerleri tarafından ölçü alarak hastaya özel yapmaktadır.